Welkom

De Unie van Journalisten van de Belgische Automobielpers is in 2012 voortgekomen uit de fusie van twee andere journalistenverenigingen en verenigt de beroepsjournalisten die regelmatig professioneel bijdragen op het domein van de auto-, moto- en bedrijfswagenjournalistiek.

Haar leden zijn actief in de geschreven pers (algemeen, economisch of gespecialiseerd) of op radio, TV of internet. Zij bestaat uit zowel journalisten, redacteurs, fotografen-verslaggevers, cameramensen als rubriekleiders of hoofdredacteurs.

Het merendeel van de leden voert regelmatig testen uit, brengt verslag uit over de nieuwe voertuigen en producten en vergelijkt verschillende modellen. Zij bieden zo hun knowhow aan omtrent deze materie en wij moedigen u aan om hun artikels of reportages in kranten, magazines, audiovisuele media of op internet te gaan bekijken of lezen.

Met hun werk willen ze de geloofwaardigheid van het beroep verzekeren, de goede trouw van hun leden verdedigen en het publiek, de automerken en de bevoegde overheden van een zo betrouwbaar mogelijke informatie voorzien.